Help talent aan een plek

Heeft u de ervaring dat sommige mensen vanuit het niets met oplossingen lijken te komen? En geniet u ook van mensen die creatief zijn in denken en doen?

Prachtige eigenschappen in een land als Nederland met zijn kenniseconomie.
In het basisonderwijs wordt echter weinig gedaan met talentrijke leerlingen. Hoogbegaafde kinderen kunnen in het reguliere basisonderwijs niet altijd hun plek vinden. Vaak gaan zij onderpresteren of onaangepast gedrag vertonen. Soms lukt het hen zich wel aan te passen aan de situatie, maar hoe dan ook halen zij niet het niveau dat bij hen past. De uitdaging die zij nodig hebben, wordt in het reguliere onderwijs niet geboden.
Juist deze talentrijke kinderen hebben wij nodig voor de toekomst.